Bảng giá

TT NỘI DUNG  SỐ LƯỢNG GIÁ TIỀN (VNĐ) GIÁ TIỀN (USD) 1 THUÊ XE ĐẠP 1 NGÀY 50,000 2,5 2 THUÊ XE MÁY 1 NGÀY 100,000 4.5...