Tin tức

Cho thuê xe máy & xe đạp

TT

NỘI DUNG

 SỐ LƯỢNG

GIÁ TIỀN (VNĐ)

GIÁ TIỀN (USD)

1

THUÊ XE ĐẠP

1 NGÀY

50,000

2,5

2

THUÊ XE MÁY

1 NGÀY

100,000

4.5